|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีควนลัง - หาดใหญ่

 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน Awards Day และประชุมใหญ่ District Conference วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 จ.สุราษฎร์ธานี (ดู :218) 03/04/2024
 • #กิจกรรมครบรอบ 119 ปี โรตารี สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ร่วมกับ ชุมชนโรตารี กลุ่มอนุรักษ์ชายหาดบ่อหูด อ.สทิงพระ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งที่ 5 ชุมชนบ้านวัดจันทร์ ร่วมทำกิจกรรมชายหาดปลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว และปล่อยลูกปู 10 ล้านตัว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู :261) 24/02/2024
 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ สนันสนุน เยาวชนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประสบการณ์ในต่างประเทศ ระยะยาว 1 ปี (YE) ภาค 3330 (ดู :208) 09/02/2024
 • #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรม แจกอุปกรณ์การเรียน และ เล่นเกมส์ ในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา วันที่ 13 มกราคม 2567 (ดู :241) 14/01/2024
 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ จัดการประชุมใหญ่ประจำปี ทำพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ และจัดฉลองปีใหม่ 2567 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ห้องอาหารจันทร์หอม หาดใหญ่ (ดู :332) 28/12/2023
 • สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูลร่วมกันจัดงาน วันโลกรำลึกถึงการสูญเสียรวมทั้งตระหนักถึงสิ่งมี่ต้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทางถนน (ดู :240) 28/11/2023
 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ นำโดย นย.เจิดจันทร์ ปลื้มใจ และสมาชิก จำนวน 7 คน ลงทะเบียนเข้าประชุมระหว่างเมือง Intercity Meeting ครั้งที่1 และร่วมงานเลี้ยงภาคค่ำ ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง ยะลา (ดู :250) 23/11/2023
 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ นำโดย นย.เจิดจันทร์ ปลื้มใจ และสมาชิก ทำกิจกรรม โครงการปลูกป่าโกงกาง ป่าชายเลน เนื่องในวันโปลิโอโลก “ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามเป้าหมายภาค 3330 ประโยชน์ที่ได้รับคือ 1. รักษามลภาวะทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. เพื่อเป็นการยึดแนวตลิ่งไม่ให้น้ำทะเลเซาะล้ำเข้ามาในแผ่นดิน 3. รักษาลูกปู ปลา เต่า ให้เป็นที่อยู่อาศัยและวางไข่ของสัตว์น้ำ 4. ภูมิทัศน์สวยงาม กิจกรรมดังกล่าว ได้ทำกับ อบต.ตันหยงโป และชุมชน จังหวัดสตูล วันที่ 28 ตุลาคม 2566 (ดู :368) 30/10/2023
 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ จัดปฐมนิเทศ ให้กับเยาวชน จำนวน 8 คน และผู้ปกครอง ที่สมัครเข้ารับการอบรม เยาวชนผู้นำโรตารี หรือ Ryla โดยมี อน.รัชดา เทพนาวา ให้ความรู้เรื่องโรตารีและโครงการเยาวชนต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวและระยะสั้น อินเทอแรคท์ โรตาแรคท์ เป็นต้น อน.เดชดวง อนุศาสนนันท์ แนะนำการเตรียมตัว และโปรแกรมต่างๆ ก่อนที่จะเข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2566 ที่โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ (ดู :468) 14/10/2023
 • สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ร่วมกับ ชุมชนโรตารีกลุ่มอนุรักษ์ชายหาดบ่อหูด และองคะกรท้องถิ่นมากกว่า 10 แห่ง ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ในวันเก็บขยะชายหาดสากล (ดู :503) 16/09/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  ควนลัง - หาดใหญ่

  นย. เจิดจันทร์  ปลื้มใจ

  นายกสโมสร

  Facebook