|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเขาวัง

 • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีเขาวัง นำโดยนายกเกื้อกูล ปัทมนรกิจ ได้เดินทางไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานด้านการตัดแต่งผมชาย-หญิง (ดู :44) 13/09/2023
 • สโมสรโรตารีเขาวังได้รับรางวัล Rotary Citation (ดู :144) 26/08/2023
 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีเขาวัง สโมสรโรตารีชะอำ สโมสรไลออนส์พระนครคีรี และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ภาคตะวันตก (อส.อส.)ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันแม่ (ดู :115) 15/08/2023
 • สโมสรโรตารีเขาวังไปที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย (ดู :148) 11/08/2023
 • 7 สิงหาคม2566 สโมสรโรตารีเขาวังหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) (ดู :130) 08/08/2023
 • การทำแผ่นป้ายโฆษณา (ดู :765) 11/11/2022
 • เดินทางไปดูพื้นที่ปลูกป่า รวมทั้งนัดประชุมสัญจรครั้งที่1 (ดู :660) 11/11/2022
 • สโมสรโรตารี Naxal Shakti ประเทศเนปาล-ภูฏานรับฟังบรรยายสรุปจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี เกี่ยวกับการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน (ดู :744) 11/11/2022
 • ร่วมกิจกรรม แยก แลก บุญ กับเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ดู :585) 11/11/2022
 • สโมสรโรตารีเขาวังจดคู่มิตร sister club (ดู :630) 10/11/2022
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  เขาวัง

  นย. เพ็ญ จันทร์ปรุง

  นายกสโมสร

  Facebook