|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

 • 12 มกราคม 2567 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ อน.วีร์สุดา สังขกุล เป็นตัวแทนสโมสร มามอบทุนการศึกษา และ ของขวัญวันเด็ก ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 (ดู :67) 15/01/2024
 • 30 ธันวาคม 2566 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ อน.วีร์สุดา สังขกุล ,รทร.ขนิษฐา พัฒโน และ สโมสรโรตารีพัทลุง นำโดย นย.พรณภัส สุดชัย และ สมาชิกสโมสร ลงพื้นที่ อำเภอปินัง หมู่บ้านสะเอ๊ะ หมู่ที่ 3 จังหวัดยะลา บริจาคส่งมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ,เสื้อผ้า,ยารักษาโรค,ขนม ของใช้ที่จะเป็น ให้แก่ผู้ประสพภัยพิบัติ น้ำท่วมจังหวัดยะลา (ดู :183) 04/01/2024
 • สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ประชุมสามัญประจำปี 2566 และร่วมจัดงานสังสรรค์ปีใหม่กับ สโมสรโรตารีคอหงส์ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ สงขลา (ดู :171) 26/12/2023
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นำโดย นย.ชาลี ทองไฝ และสมาชิกสโมสรโรตารี หาดใหญ่นครินทร์ ผชภ.วนกาญจน์ ปรีชา พท.4 นย.ฉัตรนภา เต็มรัตน์ และสมาชิก สโมสรโรตารีคอหงส์ และท่าน อน.รัชดา เทพนาวา ได้รับเกียรติจากนายก ต่างสโมสร สมาชิกต่างสโมสร มาร่วมงานสังสรรค์ ปีใหม่ 2567 (ดู :135) 26/12/2023
 • โครงการมอบแว่น ชุดแรก จำนวน 125 อัน แด่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 เป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ สโมสรคู่มิตร RC Kldiaraja และสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ (ดู :149) 07/12/2023
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ภาค 3330ร่วมกับสโมสรโรตารี PortKlang & สโมสรโรตารี KLDiraja ภาค 3300 ทำโครงการ บริการชุมชน กิจกรรมมอบ เมล็ดพันธ์ผักและข้าวสาร แค่ โรงเรียนตชดเชิญพิศัลยบุตร และ มอบเครื่องกรองน้ำ (ดู :133) 05/12/2023
 • สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ร่วมปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างวันโปลิโอ 24ตุลาคม 2566 สนามวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มีนักเรียน ครูเข้าร่วมโครงการด้วย. (ดู :171) 25/10/2023
 • วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.00 น. สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ปีโรตารี 2566-2567 นำโดยนายกชาลี ทองไฝ และ สมาชิกสโมสรหาดใหญ่นครินทร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับ นายอับดุลมาลิก อาดำ พิการขา หัวเข่า จากรายการปัญญาปันสุข บริษัทเวิร์ด (ดู :432) 11/10/2023
 • สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ทำโครงการอาหารกลางวัน มอบถาดอาหาร สแตนเลส 200 ถาดแด่เด็กนักเรียนตชด บ้านบาโรย อ.สะเดา สงขลา (ดู :395) 20/09/2023
 • โครงการวัดสายตาประกอบแว่น 300 อัน เพื่อมอบ เป็นโครงการบริการระหว่างประเทศ ระหว่างสโมสรคู่มิตร KL Diraja ภาค 3300 และสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ ภาค3330 (ดู :311) 08/09/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  หาดใหญ่นครินทร์

  นย. ชาลี ทองไฝ

  นายกสโมสร

  Facebook