|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเอราวัณ

 • วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ นำโดย นย.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล จัด “โครงการ ปันน้ำใจให้น้อง 2023”โรงเรียนจันทร์เจริญ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (ดู :258) 12/12/2023
 • วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ นำโดย นย.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล ร่วมกับ สโมสรโรตารีเทพารักษ์, สโมสรโรตารีพระนคร และ สโมสรโรตารี จอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย พื้นที่ 22ภาค 3330 จัด โครงการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนระดับชั้นประถม ครั้งที่ 17 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอินทรัมพรรอนุสรณ์ (ดู :241) 12/12/2023
 • วันอังคารที่ 28 กันยายน 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ นำโดย นย.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล พร้อมด้วย นยก.พรหมพรรณ ทองมี อน.อัมพรรณ์ กล้าหาญ อน.ฐิติชญา สันติสาส์น รทร.ณัชชารีย์ รัตนจิตต์กานนท์ รทร.วันเพ็ญ แก้วมณี และสุภาพบุรุษสำราญ จันทร์เต็ม ร่วมจัดกิจกรรโครงการดวงตาสดใสและเลี้ยงอาหาร มูลนิธิชัยพัฒนา (ดู :224) 12/12/2023
 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ นำโดย นยก.พรหมพรรณ ทองมี พร้อมด้วย อน.อัมพรรณ์ กล้าหาญ อน.ธนาวรรณ รุ่งเรือง อน.ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม รทร.ณัชชารีย์ รัตนจิตต์กานนท์ และสุภาพบุรุษสำราญ จันทร์เต็ม ร่วมจัดกิจกรรมถวายน้ำดื่มจำนวน 1,000 โหล ให้แด่พระสงฆ์ จำนวน 4 วัด และ 1 มูลนิธิฯสถานสงเคราะห์คนชราท้ายบ้าน ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย วัดไตรสามัคคี วัดบางนางเกรง ตำบลปากน้ำ วัดสุกร ) วัดบางด้วนนอก 14 (ดู :229) 12/12/2023
 • วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นำโดย นย.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล เข้าร่วมกิจกรรม MKJ Got Talent สานราก สืบไทย Science and Technology 2566 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ (ดู :216) 12/12/2023
 • วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 นำโดย นย.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล ร่วมกับ นายกสโมสรโรตารี 5 สโมสร จากสโมสรโรตารีเบตง สโมสรโรตารีหาดใหญ่ สโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการปันน้ำใจสู่เด็กกำพร้าชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ดู :219) 12/12/2023
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นำโดย นย.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล พร้อมด้วย อน.สมใจ ธนวจีรัณ นยก.พรหมพรรณ ทองมี อน.อัมพรรณ์ กล้าหาญ และสุภาพบุรุษสำราญ จันทร์เต็ม เข้าร่วม โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก(บางปู) โดยสโมสรโรตารีในจังหวัดสมุทรปราการ (ดู :179) 12/12/2023
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ มอบเก้าอี้จำนวน 300 ตัว พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว และน้ำดื่ม ให้แก่ โรงเรียนวัดสุขกร (ดู :99) 12/12/2023
 • วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ นำโดย นย. สมใจ ธนวจีรัณ พร้อมด้วย พร้อมด้วย เลขาฯอน.สิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในงาน พิธีฉลองสถาปนา นายก เจนจิรา เดือนขึ้น และคณะกรรมการบริหารสโมสรปีโรตารี 2566 – 2567 สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี (ดู :541) 01/07/2023
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 สโมสรโรตารีเอราวัณ นำโดย นย. สมใจ ธนวจีรัณ พร้อมด้วย พร้อมด้วยนยล.ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล นายกรับเลือกปีโรตารี 2566 – 2567 เลขาฯอน.สิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์ อน.ธนาวรรณ รุ่งเรือง อน.ประสิทธิ เจตน์ทรงธรรมและรทร.ณัชชารีย์ รัตนจิตต์กานนท์ ร่วมแสดงความยินดีในงาน พิธีฉลองสถาปนา นายก อิทธิพัทธ์ หาญณรงค์กิจ และคณะกรรมการบริหารสโมสรปีโรตารี 2566 – 2567 สโมสรโรตารีพระประแดง (ดู :521) 30/06/2023
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  เอราวัณ

  นย. ณัชชารีย์  รัศมีทองตระกูล

  นายกสโมสร

  Facebook