|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีบางเลน

 • นายก Jin Soo Lee , สมาชิกสโมสรโรตารี บางเลนและครอบครัวโรตารี, สมาชิกอินเทอร์แรค รร.บางเลนวิทยา ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้และร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันโปลิโอโลก เมื่อวันที่24ตุลาคม2566 ที่ผ่านมา (ดู :155) 26/10/2023
 • สโมสรโรตารีบางเลนร่วมกับกลุ่มสตรีเทศบาล ต.บางเลน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตเทศบาลตำบลบางเลน เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งมีคุณอภิวัฒน์ เค้าภูไทย นายกเทศมนตรี ตำบลบางเลน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (ดู :393) 29/09/2023
 • สโมสรโรตารีบางเลน ร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์ รร.บางเลนวิทยา ซึ่งเป็นการจัดโครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหารปลอดภัย (หอยจ๊อปู) สำหรับเยาวสตรี ณ.ชุมชนโรตารีคลองประปา ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีวิทยากรคือคุณเบญจรัตน์ (ดู :842) 28/02/2023
 • นย.รัตติยา ศรีสงวนนาวาและสมาชิก สโมสรโรตารีบางเลน ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเลี้ยงอาหารเด็กๆ ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ณ.ที่ว่าการอำเภอบางเลน เมื่อวันที่ 5 ธค.65 (ดู :1101) 11/12/2022
 • สโมสรโรตารีบางเลนได้จัดประชุมClub Assembly เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565 เวลา17.00น. ณ.ร้านอาหารโกเท้ โดยมีนายกรัตติยา ศรีสงวนนาวาและประธานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน (ดู :1109) 27/11/2022
 • เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 นายกรัตติยา ศรีสงวนนาวา พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีบางเลน ได้ทำการปรับปรุงและทำป้ายประชาสัมพันธ์พื้นหลังป้ายพักผู้โดยสารจำนวน 2 ป้ายเนื่องในวันโปลิโอโลก มอบให้เทศบาลต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม (ดู :1146) 19/11/2022
 • เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65 นายกรัตติยา ศรีสงวนนาวา และสมาชิกสโมสรโรตารีบางเลนจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วมโดยมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ณ เมืองรัตติยา อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งมีผู้ว่าการภาคละออ จินดา เป็นประธานในการมอบครั้งนี้ (ดู :1178) 19/11/2022
 • โครงการปลูกป่าในวันโปลิโอโลก โดยนายดรัตติยา ศรีสงวนนาวาร่วมกับสมาชิกสโมสรโรตารีบางเลนและสโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.บางเลนวิทยา (ดู :1196) 19/11/2022
 • วันที่ 10 พ.ย. 65 นายกรัตติยา ศรีสงวนนาวา ปีบริหาร 2565-2566 พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีบางเลนได้จัดทำโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับรพสต.บางเลนโดยมีเงินสนับสนุนจากกองทุน สมชาย-ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์และสมาชิกโรตารีบางเลนซึ่งมี นางกนกวรรณ วงศ์วราธิปกุล ผอ.รพสต.บางเลนเป็นผู้รับมอบ (ดู :1152) 19/11/2022
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และผช.ผวภ อนงค์ จุลนิพิฐวงษ์ เดินทางมายังจังหวัดนครปฐมเพื่อเยี่ยมสโมสรโรตารีบางเลนอย่างเป็นทางการ (ดู :2013) 04/11/2021
 • ดูทั้งหมด

  สโมสรโรตารี
  บางเลน

  นย. กังวาล นาคศรีสังข์

  นายกสโมสร