|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีตรัง


  โครงการแว่นตาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ เพื่อเปิดโลกที่สดใสให้กับชีวิต ปีที่2 (ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา)   24/07/2023 (ดู:984)

               วันที่ 19-20 ก.ค.66 (เว ลา 09.00 - 16.00น) ทางสโมสรโรตารีตรัง นำโดยนย.ไพฑูรย์  กาญจนมณีโรจน์ , อน.สุรัตน์ จิตรไมตรีเจริญ(ปธ.ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์) , รทร.กุลจิรา ถิ่นพันธ์ ( ปธ.ฝ่ายบริหารสโมสร) , รทร.วรวิทย์ เผือกจีน (ปธ.ฝ่ายเยาวชน) ,และสมาชิกสโมสรโรตารีตรัง ร่วมกับ สโมสรช่อศรีรีตรัง ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อบต.บ้านควนเคี่ยม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในโครงการแว่นตาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ เพื่อเปิดโลกที่สดใสให้กับชีวิต ปีที่2     ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 147 คน  และจะดำเนินการส่งมอบแว่นตาทั้งหมดในวันที่ 31 ส.ค.66

               ในการนี้ ทางสโมสรโรตารีตรังขอขอบคุณอบต.บ้านควนเคี่ยมเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

   

     เอกสารแนบ :

ดูข่าวอื่น