Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์บรรยากาศการเตรียมค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นค่ายสร้างห้องสมุดหลังที่ 11 ของเรา โดยปีนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านบางดี จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 17-20 ธันวาคม 2561


วันที่ 2018-12-24

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดค่ายจริงในวันที่ 21-30 ธันวาคม 2561 ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี แม้ก่อนหน้านี้จะมีฝนตกหนัก
- สู้ด้วยจิตอาสา กล้าด้วยใจศรัทธา -

 
เอกสารแนบ :