Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวโรตาแรคท์ได้เปิดหมวกร่วมสมทบทุนให้กับค่ายโรตาแรคท์สัมพันธ์ครั้งที่ 11 เราจะไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางดี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-30 ธันวาคม 2561


วันที่ 2018-12-24

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
เอกสารแนบ :