Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝากท่านนายกโรตารีอุปถัมภ์ สโมสรโรทาแรคท์ทุกสโมสร ตรวจสอบสถานะของสโมสรโรทาแรคท์ที่อยู่ในความดูแลของสโมสรว่าได้ update ข้อมูลนายกโรทาแรคท์เป็นคนปัจจุบันหรือยัง กรุณา update ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการถูกแขวนจากโรตารีสากล


วันที่ 2018-09-02

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

# อน.วีระ หริจันทนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการ(โรทาแรคท์ภาค 2 กันยายน 2561

 
เอกสารแนบ :