Language: ,
ลงทะเบียน การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP : 172.69.63.126
Page view:
604880
Today:
3
Yesterday:
15
This month:
572
Last month:
1193
Total visit:
145047
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


ท่าน ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านผู้แทนประธานโรตารีสากล Frank Yih, ท่านประธานโรตารีสากล ปี 2002-03 พิชัย รัตตกุล, อผภ. นพ.พีระ และโรตารีแอนน์ จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์, สมาชิกโรตารีกระบี่, นายกก่อตั้ง Myeong Soo Park

วันที่ : 2019-04-09

view : 94

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 และสมาชิกสโมสรโรตารีอิลซาน จายูโร ภาค 3690 เกาหลี ในงาน “ราตรีร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 
เอกสารแนบ :