Language: ,
การอบรมสัมมนานายกรับเลือกร่วม ภาค 3330, 3340, 3350, 3360 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :34.226.208.185
Page view:
493989
Today:
74
Yesterday:
127
This month:
2293
Last month:
5110
Total visit:
121505
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


ประชาสัมพันธ์และกำหนดการอบรม DTA ประจำปี 2561-2562

วันที่ : 2018-03-26

view : 786

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

แจ้งให้คณะกรรมการบริหารปี 2561-2562 ทราบดังนี้

การอบรมประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562 DTA
สถานที่จัด : โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัด : 27-29/04/2018
วันที่ 27 เมษายน
อบรมคณะกรรมการ YEO
ค่าลงทะเบียน ฟรี
ผู้เข้าอบรม YEO
การอบรม Grant Management (มูลนิธิ)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท
ผู้เข้าอบรม: นายกรับเลือก / ประธานมูลนิธิโรตารี/ประธานบำเพ็ญประโยชน์ และสมาชิกที่สนใจ
-----------------
วันที่ 28 เมษายน
การอบรมคณะกรรมการ5ฝ่ายและร่วมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,700 บาท
ผู้เข้าอบรม
นายกรับเลือก/เลขา/ประธานคณะกรรมการ5 ฝ่าย/คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย
และสมาชิกที่สนใจ
**เฉพาะผู้เข้าร่วมงานฉลองสถาปนาผู้ว่าการภาค(ช่วงเย็น)ท่านละ 600 บาท
-----------------
วันที่ 29 เมษายน
การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพ/รวมสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร
ค่าลงทะเบียนท่าน 400 บาท
ผู้เข้าอบรมนายกรับเลือก /ประธานสมาชิกภาพและสมาชิกที่สนใจ

สรุปค่าลงทะเบียน
1.นายกรับเลือก 2,500 บาท
2.ประธานมูลนิธิโรตารี 400+1,700= 2,100 บาท
3.ประธานสมาชิกภาพ 400+1,700= 2,100บาท
4.ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์1,700+400 (ประธานบำเพ็ญประโยชน์ควรเข้าอบรมGrant Management(มูลนิธิ)รวม 2,100 บาท
5.ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารสโมสรและภาพลักษณ์รวมทั้งคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย 1,700บาท
6.ค่าห้องคืนละ 1,700 บาท