กำหนดการประชุมภาค / Rotary District 3330 Calendar
วันที่
Date
รายการ
ผู้เข้าประชุม
สถานที่ สโมสรเจ้าภาพ ประธานจัดงาน
24 - 28 มิถุนายน 2561 ประชุมใหญ่โรตารี เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา