Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์อน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานมูลนิธิโรตารีภาคฯ พร้อมด้วยอผภ.วิชัย และอน.สรรเพชญ(ประธานอนุกรรมการดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก(Global Grant)


วันที่ 2018-03-14

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

  • สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย
  • สโมสรโรตารีราชบุรีทำโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้กับจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลราชบุรีมูลค่ากว่าสองล้านบาท
  • สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ทำโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินและกู้ภัยอีกทั้งยังจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นที่ใช้ในการทำขาเทียมให้กับโรงพยาบาลราชบุรี

อน.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานมูลนิธิโรตารีภาคฯ พร้อมด้วยอผภ.วิชัย และอน.สรรเพชญ(ประธานอนุกรรมการดูแลกองทุนของมูลนิธิโรตารี) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก(Global Grant)ของสโมสรโรตารีราชบุรี  สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ และสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้ง3สโมสรและทุกโครงการสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้ตามวัถุประสงค์ของโครงการ สามารถช่วยเหลือผู้คนได้เป็นจำนวนมาก

 
เอกสารแนบ :